• Przewidywać i zarządzać ryzykiem związanym z decyzjami instytucjonalnymi, zarówno na poziomie unijnym, krajowym, jak i lokalnym.
  • Przedstawiać argumenty klienta podczas debaty publicznej i przekonywać do nich najważniejszych decydentów
  • Zapewnić odpowiednie do rozwoju potrzeb klienta wsparcie na poziomie instytucji
  • Określić szanse oraz potencjalnych ważnych partnerów handlowych na rynkach strategicznych.

Opierając się na naszej międzynarodowej sieci i naszym wielokulturowym zespole konsultantów doradzamy i wspomagamy działania naszych klientów tak, aby ich interesy były właściwie reprezentowane i skutecznie chronione na forum instytucji europejskich i krajowych.