Opierając się na naszej międzynarodowej sieci i naszym wielokulturowym zespole konsultantów doradzamy i wspomagamy działania naszych klientów tak, aby ich interesy były właściwie reprezentowane i skutecznie chronione na forum instytucji europejskich i krajowych.

Czym się zajmujemy

Znajomość środowiska instytucjonalnego

Audyt legislacji i innych regulacji
Monitoring i analiza
Szkolenia

Skuteczna strategia i działania wobec instytucji oparte są na odpowiednio wczesnym przewidywaniu.
Zespół naszych konsultantów dokonuje analizy środowiska instytucjonalnego naszych klientów na poziomie Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach.

Prowadzimy również szkolenia dla zarządów firm i kadry kierowniczej z zakresu procesów legislacyjnych mające na celu uświadomienie zarówno ryzyka jak i szans wynikających z udziału firmy w debacie publicznej i w procesie stanowienia prawa.

Pozycjonowanie i budowanie strategii działań w procesie legislacyjnym

Określenie strategii instytucjonalnej
Program kontaktów i spotkań
Argumentacja i propozycje poprawek legislacyjnych

Opracowujemy strategię instytucjonalną odpowiednią do wskazanych w trakcie monitoringu legislacyjnego szans i zagrożeń oraz dopasowaną do celów strategicznych klienta, tak aby stanowisko naszego klienta zostało zauważone w debacie publicznej.

Doradzamy, jak zbudować efektywny dialog ze środowiskiem instytucjonalnym i decydentami (organizacja i przygotowanie spotkań, przygotowanie „position paper”, propozycje zmian analizowanych aktów prawnych)

Rozwój rynków i wsparcie działań niezbędnych przy realizacji poszczególnych procedur

Zamówienia publiczne i procedury przetargowe
Procedury specjalne (konkurencja, pomoc publiczna, restrukturyzacje)
Poszukiwanie źródeł finansowania i partnerów

Nasi klienci spotykają sie ze specyficznymi procedurami wymagającymi właściwych działań wobec instytucji publicznych (konkurencja i pomoc publiczna, restrukturyzacje, zamówienia publiczne, poszukiwanie źródeł finansowania i partnerów inwestycyjnych etc.).

Współdziałamy z klientem na rzecz pełnego i obiektywnego przedstawienia organom administracji publicznej sytuacji i potrzeb naszego klienta w zakresie wsparcia inwestycyjnego.

Nasze doświadczenie

ENERGIA

Monitorowanie procedury uwolnienia rynku gazu i elektryczności w Europie.

Opracowanie argumentacji i propozycji poprawek do tekstów wspólnotowych i krajowych.

Współpraca przy negocjacjach kontraktów klient/ Operator przy użyciu instrumentów instytucjonalnych.

Prospekcja i poszukiwanie partnerów na nowych rynkach (porozumienia i przejęcia).

RYNEK ROLNO-SPOŻYWCZY

Wnoszenie poprawek do tekstów europejskich (rozporządzenia sektorowe dot. wspólnej organizacji rynku i przepisy wprowadzające, rolnictwo biologiczne, zdrowie publiczne, opakowania i oznakowania, GMO etc.).

Wnoszenie poprawek na poziomie krajowym (statut rolników i organizacji rolnych, finansowanie sektora rolnego, etc.).

Wzmocnienie ochrony oznaczeń geograficznych i własności intelektualnej.

Opracowanie procedur zamówień publicznych (kampanie promocyjne dla produktów rolnych).

TRANSPORT

Opracowanie strategii współpracy pomiędzy przewoźnikami i głównymi uczestnikami transportu przemysłowego w Europie.

Monitoring inicjatyw europejskich i narodowych w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wspieranie procesu implementacji dyrektyw o znaczeniu społecznym (np. prawo jazdy) na poziomie krajowym.

Wskazanie programów finansowania wspólnotowego i przygotowanie wniosków.

DYSTRYBUCJA I USŁUGI

Monitoring zmian w Dyrektywie o Pieniądzu Elektronicznym i problematyki dematerializacji finansowej.

Monitoring i działania w sektorze gier i zakładów na poziomie europejskim, dystrybucji części motoryzacyjnych, sektora mediów etc.

Organizacja programów partnerskich pomiędzy firmami a instytucjami wymagającymi wsparcia.

Przygotowanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych o restrukturyzacjach.

ZDROWIE I CHEMIA

Monitoring legislacji wspólnotowej i krajowej w dziedzinie zdrowia.

Wspieranie procesu uzyskania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu (AMM) i zezwoleń czasowych (ATMM).

Wspieranie procedur uzyskiwania homologacji produktów żywnościowych i substancji chemicznych.

Uzyskiwanie wsparcia narodowych instytucji na rzecz programów wspomagających rozwój projektów biznesowych.

PRZEMYSŁ

Monitoring polityki podatkowej w dziedzinie specjalnych opłat (energia, opakowania, odpady przemysłowe).

Monitoring procesu opracowywania norm wspólnotowych.

Działania wobec organów ochrony konkurencji (Unia Europejska i urzędy krajowe) w ramach umów fuzji i przejęć.

Przygotowanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych o restrukturyzacjach.

Analizy procesów restrukturyzacyjnych w sektorze obronnym w Europie.

ARCTURUS GROUP ze wsparciem swoich partnerów prowadzi działalność w
Europie wschodniej i Azji Środkowej ze swoich biur europejskich.

Nasza sieć

BELGIA – Bruksela

Brussels office
Rue de Trèves 55-57
1040 Brussels
BELGIUM

Tel. : +32 (0)2 289 67 20
Fax : +32 (0)2 513 77 53

FRANCE – Paryż

Paris office
17, rue de Miromesnil
75008 Paris
FRANCE

E-mail : paris@arcturus-group.com

NIEMCY – Berlin

Berlin office
Mauerstrasse 83/84
10117 Berlin
GERMANY

Tel. : +49 (0)30 201 438 213
Fax : +49 (0)30 201 438 219

POLSKA – Warszawa

Varsaw office
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Varsaw
POLAND

Tel. : +48 22 653 86 41
Fax : +48 22 653 86 41

FRANCE – Marsylia

Marseille office
9, Quai Rive Neuve, Vieux Port
13001 Marseille
FRANCE

Tel. : +33 (0)4 91 90 14 52

Kontakt

Jeśli chcecie uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych projektów, naszej oferty, skontaktować się z nami lub wysłać nam swoje CV, prosimy o wypełnienie poniższego formularza tak, abyśmy mogli dostarczyć Państwu jak najpełniejszych informacji.

  • Drop files here or