Alain JUNG

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu oraz wydziału prawa w wyższej szkole ESSEC. Po zakończeniu kariery zawodowej w organach lokalnej władzy publicznej, gdzie sprawował funkcje zarządcze i zdobył doświadczenie we współpracy międzyinstytucjonalnej, w 2006 roku dołączył do ARCTURUS Group i stworzył biuro w Marsylii.Alain jest ekspertem od instytucji lokalnych i doradza zarówno firmom, które chcą wdrażać strategie i skuteczną politykę uczestnictwa w procesie zamówień publicznych, jak i tym, które chcą aktywnie uczestniczyć w programach dofinansowania z funduszy europejskich.