Antoine DEMARCHE

Konsultant Senior

Antoine posiada tytuł magistra z politologii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Liège i jest absolwentem kierunku zarządzania biznesem uczelni ICHEC-Brussels Management School. Antoine zanim rozpoczął pracę dla grupy, zdobył doświadczenie w zakresie misji dyplomatycznych Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela i Walonia (Belgia) w Quebecu. Antoine pracuje przede wszystkim z klientami sektora energetycznego, zatrudnienia i podatkowym.