Clémence OLIVIER

Konsultantka

Absolwentka wydziału nauk społecznych na Uniwersytecie w Bordeaux (specjalność nauki polityczne i rzecznictwo interesów) oraz w Stuttgarcie (specjalność badania społeczne). W czasie studiów, szefowa kampanii w wyborach parlamentarnych 2017 w siódmym okręgu wyborczym – dla Francuzów mieszkających poza granicami kraju (tj. w jednym z 16 państw europejskich w tym w Niemczech, Austrii i Polsce).

Dołączyła do berlińskiego biura ARCTURUS GROUP w 2018 r. i od tego czasu współpracuje z różnymi klientami (stowarzyszenia, spółki prywatne, samorządy), w szczególności w obszarach związanych z mobilnością, energią i branżami kreatywnymi. Jej praca koncentruje się na krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), ich roli w UE oraz relacjach dwustronnych (na przykład francusko-niemieckich). Clémence uczestniczy również w działaniach rozwojowych IPA / Arcturus Group.