Estelle COUDARD

Konsultant

Estelle otrzymała tytuł licencjata z politologii Uniwersytetu w Montrealu oraz tytuł magistra z zarządzania międzynarodowego uczelni King’s College London. Estelle przed rozpoczęciem pracy dla ARCTURUS GROUP zdobyła doświadczenie w dziedzinie public affairs w dużej spółce przemysłu aeronautycznego. Estelle głównie pracuje z klientami sektora agrobiznesu i ochrony zdrowia. Dodatkowo obowiązkiem Estelle jest udział w inicjatywie grupy Wspólne wartości oraz pomoc przedsiębiorcom społecznym wyselekcjonowanym przez Ashoka.