Ghizlène SINI

Konsultantka

Ghizlène dołączyła do oddziału firmy w Marsylii w 2017 r. i współpracuje z różnymi klientami (stowarzyszenia, spółki prywatne, samorządy),) w obszarach transportu, bankowości i finansów. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Badań i Rozwoju przy tworzeniu projektów europejskich. Zaznajomiona ze specyfiką finasowania projektów, Ghizlène wspiera Klientów w zakresie funduszy europejskich i regionalnych. Uczestniczy również w działaniach rozwojowych oddziału firmy w Marsylii.

Ghizlène uzyskała dyplom magistra europeistyki (Aix en Provence) oraz w zakresie funduszy unijnych (Aix- Marseille). Podczas studiów, w ramach wymiany studenckiej studiowała także europeistykę na Uniwersytecie Maastricht w Holandii.